Vrijwilligers

Er zijn 15 speeltuinen over de gehele stad verdeeld. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers is het mogelijk om in de speeltuinen vele vormen van activiteiten te laten plaats vinden. Toch zijn er nooit vrijwilligers genoeg. Nieuwe aanmeldingen zijn op sommige speeltuinen zelfs dringend gewenst. Heeft u tijd en ook zin om vrijwilliger te worden bij de speeltuin in de buurt? Loop eens vrijblijvend binnen voor informatie. U bent van harte welkom. Indien u zich als vrijwilliger wilt inzetten, neem dan contact op met de speeltuin bij u in de buurt of neem contact op met de LBS. (06-51967530).We hebben u hard nodig!

Wat doen de vrijwilligers?

  • begeleiding van de activiteiten zowel voor de kinderen als voor de volwassenen.
  • Het organiseren van bepaalde activiteiten voor de kinderen b.v. met de creatief-middagen. deelnemen aan het speeltuinbestuur.
  • Incidenteel assisteren met speciale activiteiten zoals bij het Sinterklaasfeest, activiteiten rond Pasen, sint Maarten, Halloween en de Kerst en de kerstmarkt.
  • Begeleiding van de zomeractiviteiten en zomerkamp voor de kinderen uit de buurt.
  • U kunt zich inzetten voor de creatieve middagen voor de kinderen en/ of ouderen.
  • Door het vrijwilligerswerk in de speeltuin ontstaan er goede contacten in de buurt en kunt u er mee voor zorgen dat er activiteiten worden georganiseerd die aansluiten bij wat er in de buurt leeft.

Het zou teveel worden om alles op te noemen, maar bedenk dat als u een actieve vrijwilliger bent, u erg gewaardeerd werk doet en er ook echt bij hoort.

Meer informatie kunt U verkrijgen bij :
Léon Kloos,  consulent@speeltuinenleiden.nl
Consulent Leidse Bond van Speeltuinverenigingen
Bezoeksadres: Nachtegaallaan 25 (speeltuin Vogelenwijk)
Tel: 06-51967530

www.facebook.com/Leidsebondvanspeeltuinverenigingen

Vrijwilligersverzekering

De gemeente Leiden heeft per 1 maart 2009 een vrijwilligersverzekering afgesloten. Door deze verzekering zijn alle inwoners van Leiden die vrijwilligerswerk doen, zowel in Leiden als in de buurgemeenten, verzekerd. Daarnaast zijn ook inwoners van buiten Leiden die zich bij een Leidse organisatie inzetten verzekerd als hun eigen gemeente geen eigen vrijwilligersverzekering heeft.
Er zijn verschillende verzekeringen voor vrijwilligers.

Ook vrijwilligers die een bestuurlijke functie hebben zijn voor bestuurlijke aansprakelijkheid verzekerd. Dit laatste neemt niet weg dat de besturen wel hun (statutaire) verantwoordelijkheid houden.

Maatschappelijke stage’s van scholieren vallen onder deze verzekering.

Hieronder kunt U de gewenste formulieren en informatie downloaden: