Speelschans


De Speelschans is een open speeltuin. Dit betekent dat iedereen gratis toegang heeft tot de speeltuin. Men hoeft dus geen entreegeld te betalen of persee lid te zijn van de speeltuinvereniging om met de kinderen te komen spelen In de onderhandelingen met de gemeente was dit een voorwaarde van de gemeente. Dit heeft als voordeel dat de kinderen ook kunnen spelende in de speeltuin buiten de tijden dat de portier aanwezig is (zoals bijvoorbeeld zaterdag en zondag).
Het grote nadeel is dat veel mensen zich niet realiseren dat zonder leden de speeltuin niet kan bestaan. Zonder leden is er geen contributiegeld en geen subsidiegeld om de speeltuin te onderhouden, uit te breiden of feesten te organiseren. Omdat het hard nodig was, is er in het najaar een ledenwervingsaktie gestart. Dit verliep zeer succesvol, waaruit blijkt dat veel mensen zich verantwoordelijk voelen om de speeltuin te laten bestaan.

OPENINGSTIJDEN 
Alle dagen 24 uur per dag

De Speelschans
Van Vollenhovenkade 22
2313 GG  Leiden

Verhuur : Lees meer …

Telefoon : 071 – 513 75 66
Email : info@despeelschans.nl

Website : www.despeelschans.nl